Пошук

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови передбачає залучення дітей до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

         Реалізуючи завдання комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини, вихователі всіляко спонукають її до активності, свідомо обмежуючи свою участь доречними, лаконічними висловлюваннями  та формують педагогічний процес так, щоб дитина не тільки дослухалася до дорослого, а й висловлювала свою думку, прагнула її довести, переконливо аргументувати, не боючись ні власної помилки, ні критики педагога.

 
Головні завдання, система організації, практична робота з дошкільнятами, програмно-методичне забезпечення
Самопідготовка школярів, виховні заняття, проекти, профорієнтаційна робота, шляхи соціалізації вихованців